Het e-book Fondsenwerving met Crowdfunding is door mij geschreven om verenigingen en stichtingen te informeren over het inzetten van Crowdfunding voor fondsenwerving. Bestellen, voor slechts € 4,25 ex btw, kan via de blauwe knop hieronder.


BestellenWat is Crowdfunding?


Crowdfunding is een vorm van financiering waarbij ondernemers, stichtingen maar ook particulieren een beroep doen op “the crowd” om hun kredietbehoefte ingevuld te krijgen. Vele kleine geld gevers brengen het doelkapitaal bij elkaar. Vaak gebeurt crowdfunding online en wordt er een professioneel platform gebruikt.

Crowdfunding sterk in opkomst


Crowdfunding is sterk in opkomst. In 2013 is circa € 32.000.000,- gefinancierd via crowdfunding in Nederland wat een ruime verdubbeling is ten opzichte van het jaar daarvoor. Wereldwijd is er in 2013 meer dan € 5 miljard opgehaald via Crowdfunding. Steeds vaker zien we dat verschillende vormen van financiering worden samengebracht Ook banken nemen een meer positieve houding aan ten opzichte van crowdfunding. Hybride financieringen, waarbij de bank bijvoorbeeld rekening-courantkrediet verstrekt en een crowdfunding platform een middellang krediet of eigen vermogen, komen steeds vaker voor.
Show Buttons
Hide Buttons