De crypto koers en drie belangrijke onderdelen

Marktgrootte van de crypto koers

De crypto koers kent verschillende onderdelen. De eerste is de marktgrootte, dit zegt iets over de waarde van de cryptomunt, maar ook over het aantal uitgegeven munten. De marktgrootte beslaat namelijk het aantal crypto munten dat in omloop is, maal de prijs die er op dat moment voor staat. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar Ethereum, zien we dat er van die crypto coin 113.383.833 stuks in omloop zijn op 11 november 2020. De waarde van een enkele Ethereum coin bedraagt op 11 november 2020 €394,63. De Marktgrootte is daarmee dus 113.383.833 x €394,63 = €44.670.635.630. 

Het handelsvolume van een cryptocurrency

Wat ook belangrijk is voor de crypto koers, is het handelsvolume. Hiermee wordt het totale bedrag bedoeld waarvoor een crypto munt gedurende een bepaalde periode wordt of werd verhandeld. Als we nogmaals naar Ethereum kijken, dan zien we dat de afgelopen 24 uur er voor een bedrag van €9.825.291.850 is verhandeld. Het handelsvolume zegt dus iets over de populariteit van een bepaalde munt bij crypto handelaren en hiermee zegt het iets over de koers.

Het koersverloop van de munt

Wanneer we kijken naar de koersen van cryptocurrencies, dan zien we vaak grafiekjes met daarin het koersverloop. Dit geeft de stijging of daling weer van de prijs van een enkele crypto munt binnen een bepaalde periode. Notie van hoe koers verlopen zich verhouden ten opzichte van het verleden is belangrijk, omdat je hiermee kunt anticiperen of een waarschijnlijke koersstijging of daling die komen gaat. In die zin is het enigszins te vergelijken met de aandelenhandel. Soms kan er echter sprake zijn van een hype binnen de handel in crypto currency. Dit zagen we in 2017 en 2018 toen de waarde van bepaalde munten steeg tot ongekende hoogte. Ook in 2020 is er bij sommige munten weer een sterke stijging waarneembaar.