Vergeet als ondernemer niet uw eigen pensioen

Er zijn veel ondernemers met personeel én ondernemers zonder personeel (ZZP’er). Wat ze gemeen hebben is dat velen te weinig geld apart leggen voor een goed pensioen. Het bedrijf is immers het pensioen. Is dat wel zo? Er zijn genoeg bedrijven die het niet redden. Of waarvan de relevantie in de loop der jaren verloren gaat of dat het allemaal maar net financieel lukt. 

Hoeveel is er voor een goed pensioen nodig?

Een ondernemer met personeel heeft als de werknemers verplicht moeten meedoen met de pensioenregeling van een verplicht gesteld pensioenfonds een goede indicatie hoeveel hij voor zichzelf apart moet leggen om genoeg pensioen te kunnen opbouwen. Tachtig procent van de werkgevers heeft voor zijn eigen werknemers namelijk geen keuze. Hij moet zich verplicht aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Wat veel van dit soort pensioenfondsen gemeen hebben is dat de pensioenregeling vaak duurder is en meer pensioen oplevert dan pensioenen ondergebracht bij verzekeraars. Dat ligt niet aan de verzekeraars maar aan de werkgevers die zonder verplichtstelling meer op het budget letten dan op de hoogte van het pensioen. Als uw personeel verplicht is aangesloten zal de premie al snel 20% van het loon bedragen. Dat is dan ook meteen een goede indicatie voor uw eigen pensioen. Dit pensioen kunt u niet opbouwen bij hetzelfde pensioenfonds. Zij accepteren geen zelfstandig ondernemers of directeur grootaandeelhouders. Echter een indicatie van de premie die u nodig heeft om een adequaat pensioen te kunnen opbouwen (vaak op een lijfrenterekening) is op deze manier wel inzichtelijk. 

Een adequaat pensioen is kostbaar

Waarom is er zo’n hoog pensioenkapitaal benodigd? Dat komt omdat een pensioen een levenslange uitkering verzorgt. Voor u en uw partner. Het is bedoeld om het AOW-inkomen (wat een inkomen op sociaal minimum niveau is) levenslang aan te vullen. Dan spreken we al snel over een periode van 15 tot 20 jaar. Stel u wilt een netto pensioen van € 1.000 per maand ontvangen dan moet er een bedrag van minimaal 15 jaar maal 12 maanden maal € 1.000 bij elkaar worden gespaard. Dat is € 180.000. Mede vanwege de hoogte van dit soort pensioenkapitalen is het te sparen bedrag tijdens uw ondernemersjaren niet gering. En als uw onderneming rond pensioendatum toch meer waard blijkt te zijn dan gedacht dan heeft u misschien samen met het pensioen een overschot aan geld beschikbaar. Dat is beter dan een tekort dat op die leeftijd niet makkelijk meer is aan te vullen.   

Andere praktische pensioenoplossingen waarmee ik u kan helpen

Meer praktische oplossingen voor complexe pensioenvraagstukken zijn terug te vinden op de homepage. Op de homepage navigeert u gemakkelijk naar de onderwerpen en de mogelijke oplossingen. Echt maatwerk is alleen mogelijk als u een onafhankelijk pensioenadviseur inhuurt, deze investering hoeft niet hoog te zijn en verdient zich terug. Ik ben u graag van dienst.